石榴网——有影响力的门户网站!
文化频道 RSS

资讯频道导航

石榴网 首页 >文化 > 正文

《三字经》全文带拼音

2020-05-23 11:21:56 石榴网 复制正文 复制链接 繁体中文 报错 打印 关闭
rén zhī chū xìng běn shàn
,
xìng xiāng jìn xiāng yuǎn
,
gǒu jiào xìng nǎi qiān
,
jiào zhī dào guì zhuān
,
mèng lín chǔ
xué duàn zhù
dòu yān shān yǒu fāng
jiào míng yáng
yǎng jiào zhī guò
jiào yán shī zhī duò
xué fēi suǒ
yòu xué lǎo wéi
zhuó chéng
rén xué zhī
wèi rén fāng shào shí
qīn shī yǒu
xiāng jiǔ líng néng wēn
xiào qīn suǒ dāng zhí
róng suì néng ràng
zhǎng xiān zhī
shǒu xiào jiàn wén
zhī mǒu shù shí mǒu wén
ér shí shí ér bǎi
bǎi ér qiān qiān ér wàn
sān cái zhě tiān rén
sān guāng zhě yuè xīng
sān gāng zhě jūn chén
qīn shùn
yuē chūn xià yuē qiū dōng
shí yùn qióng
yuē nán běi yuē dōng
西
fāng yìng zhōng
yuē shuǐ huǒ jīn
xíng běn shù
yuē rén zhì xìn
cháng róng wěn
dào liáng shū mài shǔ
liù rén suǒ shí
niú yáng quǎn shǐ
liù chù rén suǒ
yuē yuē āi
ài qíng
páo shí jīn
zhú nǎi yīn
gāo zēng ér shēn
shēn ér ér sūn
sūn zhì xuán zēng
nǎi jiǔ rén zhī lún
ēn cóng
xiōng yǒu gōng
zhǎng yòu yǒu péng
jūn jìng chén zhōng
shí rén suǒ tóng
fán xùn méng jiǎng jiū
xiáng xùn míng dòu
wéi xué zhě yǒu chū
xiǎo xué zhōng zhì shū
lún zhě èr shí piān
qún shàn yán
mèng zhě piān zhǐ
jiǎng dào shuō rén
zuò zhōng yōng
zhōng piān yōng
xiǎo dài zhù
shù shèng yán yuè bèi
yuē guó fēng yuē sòng
hào shī dāng fěng yǒng
shī wáng chūn qiū zuò
bāo biǎn bié shàn è
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng
yǒu zuǒ shì yǒu liáng
jīng míng fāng
cuō yào shì
zhě yǒu xún yáng
wén zhōng lǎo zhuāng
jīng tōng zhū shǐ
kǎo shì xìigrave; zhī zhōng shǐ
nóng zhì huáng
hào sān huáng shàng shì
táng yǒu hào èr
xiāng xùn chēng shèng shì
xià yǒu shāng yǒu tāng
zhōu wén chēng sān wáng
xià chuán jiā tiān xià
bǎi zǎi qiān xià shè
tāng xià guó hào shāng
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
zhōu wáng shǐ zhū zhòu
bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì
Chěng gān shàng yóu shuì
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó
qiáng xióng chū
yíng qín shì shǐ jiān bìng
chuán èr shì chǔ hàn zhēng
gāo xīng hàn jiàn
zhì xiào ping wáng mǎng cuàn
guāng xīng wéi dōng hàn
bǎi nián zhōng xiàn
wèi shǔ zhēng hàn dǐng
hào sān guó liǎng jìn
song liáng chén chéng
wéi nán cháo jīn líng
běi yuán wèi fēn dōng xi
西
wén zhōu gāo
dài zhì suí
zài chuan shī tǒng
táng gāo shī
chú suí luàn chuàng guó
èr shí chuán sān bǎi zǎi
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
liáng táng jìn hàn zhōu
chēng dài jiē yǒu yóu
yán sòng xīng shòu zhōu shàn
shí chuán nán běi hùn
liáo jīn hào fēn
dài miè liáo sòng yóu cún
zhì yuán xīng jīn xiē
yǒu sòng shì tong miè
bìng zhōng guó jiān róng
míng tài jiǔ qīn shī
chuán jiàn wén fāng
qiān běi jīng yǒng
dài chóng zhēn méi shān shì
qīng tài yīng jǐng mìng
jìng fāng dìng
zhì xuān tǒng nǎi tóng
shí èr shì qīng zuò zhōng
shǐ zhě kǎo shí
tōng jīn ruò qīn
kǒu ér song xīn ér wéi
cháo
zhòng shī xiàng tuó
shèng xián shàng qín xué
zhào zhōng ling lún
shì xué qiě qín
biān xiāo zhú jiǎn
shū qiě zhī miǎn
tóu xuán liáng zhuī
jiào qín
náng yíng yìng xuě
jiā suī pín xué chuò
xīn guà jiǎo
shēn suī láo yóu zhuó
lǎo quán èr shí
shǐ fèn shū
lǎo yóu huǐ chí
ěr xiǎo shēng zǎo
ruò liáng hào shí èr
duì tíng kuí duō shì
chéng zhòng chēng
ěr xiǎo shēng zhì
yíng suì néng yǒng shī
suì néng
yǐng rén chēng
ěr yòu xué dāng xiào zhī
cài wén néng biàn qín
xiè dào yùn néng yǒng yín
qiě cōng mǐn
ěr nán dāng jǐng
táng liú yàn fāng suì
shén tóng zuò zhèng
suī yòu shēn shì
ěr yòu xué miǎn ér zhì
yǒu wéi zhě ruò shì
quǎn shǒu chén
gǒu xué wéi rén
cán fēng niàng
rén xué
yòu ér xué zhuàng ér xíng
shàng zhì jūn xià mín
yáng míng shēng xiǎn
guāng qián hòu
rén jīn mǎn yíng
jiào wéi jīng
qín yǒu gōng
jiè zhī zāi miǎn

  (来源:石榴网综合)

  本网声明:石榴网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时联系我们迅速处理,本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编,谢谢!

责任编辑:NO16